Reference firmy
 
Přehled uskutečněných významnějších akcí v posledních 3 letech:
 
 • oprava části komunikace Jedličkova Litvínov pro Město Litvínov – p. Hubal, tel. 737 200 687, 8-10/2005, finanční objem provedených prací 1 mil. Kč
 
 • demolice venkovního vedení 6kV Březno pro Mosteckou uhelnou a.s. – Šnajdr, tel. 724 030 218, 7 – 10/2005, finanční objem provedených prací 343 tis. Kč
 • demolice mostu Louka u Litvínova pro Mosteckou uhelnou a.s. – Šnajdr, tel. 724 030 218, 7 – 10/2005, finanční objem provedených prací 569 tis. Kč
 
 
 • rekonstrukce ulice Hornická v Litvínově pro Město Litvínov – p. Hubal, tel. 737 200 687, 8-10/2005, finanční objem provedených prací 4 mil. Kč
 
 
 • demolice Vejprty pro firmu JOEL s.r.o. – p. Ježek, tel.608 122 442,   5 - 7/2005, finanční objem provedených prací 621 tis. Kč
 
 
 • sanace krytu CO v ISŠT COP Velebudice pro Ústecký kraj – p. Hebrová, tel.  475 657 323, 2 – 4 /2004, finanční objem provedených prací 1,8 mil. Kč
 • likvidace 4 jam (starých důlních děl), sanace důlních chodeb, sanace bývalého Šichtova dolu pro Město Chomutov – ing. Chytra, tel. 474 637 440, 3 – 10/2004
 
 
 • sanace hradebních příkopů v pevnosti Terezín pro JOEL s.r.o. – p. Ježek, tel.608 122 442,   8 - 10/2004
 
 
 • likvidace podchodu pro pěší v Louce u Litvínova pro MUS, a.s, právní nástupce – p. Šnajdr, tel. 724 030 218, 9 – 10/2004
 
 
 • zhotovení a montáž oken na faru v Mariánských Radčicích pro Římsko-katholická fanost – p. Vlach, tel. 776 580 175, 4 – 6/2004
 • demolice v části bývalých kasáren – Louny pro JOEL s.r.o. – p. Ježek, tel. 608 122 442, 4 – 6/2004
 
 
 • oprava objektu recepce, Kamencové jezero pro Městský úřad v Chomutově - ing. Chytra, tel. 474 637 440, 5/2004
 • zemní práce na akci „Revitalizace modly – RN Sulejovice, protipovodňová ochrana“ pro Stavby Kühn s.r.o. – ing. Šenfeldr, tel. 602 484 299, 3 – 4/2004
 
 
 • likvidace betonového mostku, 60 ks betonových patek a betonového odvodňovacího koryta v prostoru Š5 pro MUS, a.s., právní nástupce – p. Kopecký, tel. 606 644 032,   3 – 4/2004
 • demolice objektů skladu č. 1, bělidla, kotelny v areálu Hartmann Rico a.s., závod Most pro CONOL s.r.o. – p. Přikryl, tel. 606 756 235, 2 – 3/2004
 • odstranění statických poruch v pavilonu kuchyně ISŠT COP Most – Velebudice pro Ústecký kraj – p. Hebrová, tel.  475 657 323, 1 – 2 /2004
 • likvidace stavebních objektů na lokalitě Slatenice pro MUS, a.s. – Kopecký,              tel. 606 644 032, 10 – 11/2003
 • generální oprava střechy klášter v Mariánských Radčicích pro Cisterciácké opatství Osek – opat Bernhard, tel. 417 837 127, 5 - 10/2003
 • likvidace základů bývalého velína, přilehlého septiku a části vyrovnávacího zásobníku na lokalitě Slatenice pro MUS, a.s. – p. Kopecký, tel. 606 644 032, 6/2003
 • likvidace odstavného nádraží OM 19 pro MUS, a.s. – Kopecký, tel. 606 644 032, 5/2003
 • likvidace stavebních objektů v otočném bodě dolu J. Šverma pro MUS, a.s. – p. Kopecký, tel. 606 644 032, 4 – 6/2003
 • generální dodavatel průmyslová investiční zóna Litvínov – Louka u Litvínova technická infrastruktura pro Město Litvínov – ing. Cihláře, tel. 476 753 335, 8 – 12/2003
 
 

 

 • likvidace panelové plochy v prostoru vedení uhelného lomu bývalého závodu ČSA MUS a.s. – ing. Šnajdr, tel. 724 030 218, 2- 3/2003
 • likvidace sloupů trakčního vedení, návěstidel a jejich betonových patek v prostoru homogenizační drtírny MUS a.s. – ing. Šnajdr, tel. 724 030 218, 1 - 2/2003
 • demolice bývalé kotelny v Litvínově pro Městský úřad Litvínov – ing. Cihlář, vedoucí odboru NM, 12/2002
 • likvidace ocelových příhradových sloupů – Šverma Š5 pro MUS a.s. – ing. Melichar, tel. 476 207 328, 11 - 12/2002
 • inženýrské sítě pro Cisterciácké  opatství Osek na katastru Dlouhá Louka,                  p. Liptáková, tel. 417 837 127, 9 - 11/2002
 • sanace a úprava břehů rybníka v Kostomlatech p. Milešovkou – starostka p. Krejsková, tel. 417 871 025, 9 – 11/2001
 
 
 • zemní práce pro SSŽ, Karlovy Vary spolupráce na dálnici a obchvatu Chebu, komunikace a oprava lesních cest Boží dar, přeložka tratě Březno u Chomutova, kruhový objezd – GLOBUS Chomutov – informaci podá ing. Pelíšek SSŽ Karlovy Vary, tel. 017/48673
 • oprava vodního toku – vyzdívání břehů, čištění v délce 800 m – starostka Mar. Radčic,  tel. 476 744 342, 4 – 10/2000
 • likvidace panelárny a výstavba komunikace v BSK Přestanov v 10 - 12/2000 – starosta obce p. Černý, tel. 047/5103064
 • demoliční práce ve Štětí a dalších místech prostřednictvím Speciálních staveb Bílina – p. Routner, tel. 0602/482 232
 • stavební úpravy při výstavbě  průmyslové  zóny „JOUSEPH“ pro firmu JOEL –   ing. Ježek tel. 608 122 442
 • zemní práce (kanalizace, voda) v Ročově, Lounech a Plzni – Touškov pro firmu EKOSTAVBY v.o.s. – p. Hrdlička, tel. 0603/196 165
 • zemní práce (kanalizace) v Lužné pro firmu VHS spol. s r.o. – p. Ač, tel. 0602/410 177
 • zemní práce – úprava zvodnělého svahu MAKRO v Ústí n.L. v 8/2000 – informace podá firma KLEMENT – p. Molčány – ředitel HSV, tel. 047/5187194