Zemní práce  
   
  • hloubení zemníků, odvodňovacích příkopů, základů pro stavby atd.
  • odvoz a dovoz vytěžené zeminy, demolic a stavebního materiálu
  • rozpojování a likvidace betonů, betonových patek, staveb a základů staveb pomocí bouracího kladiva, na rypadlech DH 112 a rypadlech CAT 312
  • provádění technických rekultivací
  • zemní práce na výstavbě dálničních komunikací