Stavební práce  
   
  • výstavba hrází včetně hutnění
  • výstavba komunikací - zpevnění účelových cest
  • sanace retenčních nádrží, rekonstrukce a čištění vodních toků
  • inženýrské sítě (kanalizace, voda, komunikace)